Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ

Η Θηραϊκή Express διαθέτει ικανό στόλο  ιδιόκτητων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς κάθε τύπου προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει:
 
  • 5   τράκτορες
  • 15 νταλίκες
  • 2   γερανοί
  • 5   φορτηγάκια
  • 6  clarks